The Learning Society Archive

Технологичните евангелисти: търговци или апостоли

LinkedIn предоставя отлична възможност да преглеждаме професионалните биографии на специалисти от различни сфери. Още по-интересно е, че социалната медия позволява относителна свобода, що се касае до формата и
Повече

Дупка в Стената или Minimally Invasive Education: аргумент за началното образование

Пред 12 години Сугата Митра поставя началото на програмата Hole In The Wall. През 1999 г. г-н Митра започва да изследва влиянието на отдалечеността (remoteness) върху качеството на
Повече

Бъдещето на образованието: как технологиите променят начина, по който хората учат

През 2008 г. Economist Intelligence Unit публикува изследване на тема: The future of higher education: How technology will shape learning. Резултатите от изследването се базират на мненията на
Повече

Защо частният сектор се интересува от обучение? Кога личният избор се превръща в обществен избор?

Често питали хората в Cisco защо частният сектор е толкова обсебен от въпросите на обучението и образованието. Докладът Equipping Every Learner for the 21st century дава няколко от
Повече