The Learning Society: Общество на знанието. Стратегия за образование през 21 век.

“I have long held the belief that education and technology are the two great equalizers in life”. John Chambers

През 2010 г. Ричард Халкет от Cisco Systems (Richard Halkett, Director of Strategy and Research for Global Education), в сътрудничество с Филип Шнайдер и екип от специалисти публикуват доклада The Learning Society: http://www.cisco.com/web/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf

Education 3.0:
Глобализацията и новите парадигми на работа увеличават търсенето на специализирано знание и умения. Това търсене променя образователните институции и морала на знанието. Авторите на доклада наричат новото общество на знанието “Education 3.0.”

Уилям Гибсън (авторът на Neuromancer – кибер-пънкът, носител на „Хюго”, „Небюла” и „Филип Дик”) е прав: бъдещето е тук, но не е равномерно разпределено. Обществото на знанието е тук, макар и неравномерно разпределено по земното кълбо.

Съзряване чрез иновативни методи на образование:
Можем да видим признаците на съзряването на обществото на знанието: иновативни методи на образование, размиващи границата между официалната система на образование и неформалното знание; използването на нови технологии от все повече хора – социалните медии, open source движението, нови тенденции в технологиите за разпространение на знание. Новаторските методи за разпространение на знанието позволят да дефиниране нова визия за знанието – образованието се превръща в процес и не се отъждествява с конкретно физическо място (училище, университет).

Нов морал и нов въпрос:
Основата на новия морал на знанието можем да поставим чрез отвореното, глобално сътрудничество между личности, общности и общества. Търсещите знание и познание все повече трябва да работят заедно и да си сътрудничат, за да постигнат успех. Всяко общество, всяка държава, допринася и има отговорност за развитието на глобалното знание.

Въпросът днес не следва да бъде „Как да заведем хората в училищата, в университетите или в учебните центрове?”. Въпросът днес би трябвало да бъде: „Как да помогнем на хората да учат ефективно през целия им живот?”.

Нови умения:
Работникът на 21 век трябва да овладее нови умения, които се търсят днес много повече от преди. Дебатът за тези умения не е приключил, но основните категории могат да бъдат идентифицирани:

 • Умения за събиране, синтезиране и анализиране на информация
 • Умение за изпъленение на автономен работен процес с качествен краен резултат и минимално наблюдение от ръководството
 • Умение за ръководене чрез оказване на положително влияние върху други автономни работници
 • Умение за креативност и умение за превръщане на креативността в действие
 • Умение за критично мислене и задаване на правилните въпроси
 • Умение за разбиране на чужди гледни точки и умение за осмисляне на всички гледни точки на дадена ситуация
 • Умение за ефективна комуникация, често с помощта на технологиите
 • Умение за етично работно поведение, с принципи в синхрон с тези на обществото и планетата.

Предприемаческо поведение, вътрешна дисциплина и емоционална стабилност:
Наред с тези умения, докладът обръща внимание на следните умения, които могат да бъдат дефинирани по-общо: предприемаческо поведение, вътрешна дисциплина, емоционална стабилност и социална интелигентност. Изброените умения не отменят нуждата от общоприетото в университетите и училищата система на образование, но я допълват.

Принципи на Обществото на знанието:

 • Издигане и поддържане на култура на усвояване на нови знания през целия живот на индивида
 • Насърчаване на мотивирани учащи се, готови да посрещнат предизвикателствата на утрешния ден, както и на днешния
 • Вяра и увереност, че познанието е за всички и никой не трябва да бъде изключен от достъпа до него
 • Разбиране и съгласие, че хората учат и усвояват по различни начини и желание да бъдат посрещнати произтичащите различни нужди от разпространение на знанието
 • Създаване на нови взаимоотношения и клъстъри между учащите се, доставчиците на знание, донорите и иноваторите
 • Изграждане на инфраструктурата, необходима на учащите да успеят – все още преобладаващо физическа, но и виртуална

Рамка за сътрудничество 3.0:

В заключение докладът предоставя рамка за сътрудничество за развитие на Обществото на знанието:

 • Коалиране на правителствения, частния и неправителствения сектор за утвърждаване и разпространение на ценностите на Education 3.0
 • Участие на телекомите при изграждането на достъп до инфраструктура за споделяне на знания
 • Готовност на всички участници да инвестират време и средства за образование
 • Утвърждаване на международно признатите сертификати за придобити умения (пример: PMP, ITIL, CCIE, MCSE, LPI, etc)
 • Регулативна рамка за утвърждаване и укрепване на връзките  учител – ученик (ментор – ученик) в дългосрочен план

Добре дошли в Education 3.0.
Готови ли сте за приключение?

София, 02 юли 2010 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *