„Аз мога“ Archive

Успешно приключва проект на Hi Computers и New Horizons по ОП РЧР

Проектът на „Хай Компютърс“ ЕООД по ОП „Развитие на Човешките ресурси” с наименование „Повишаване на квалификацията на заетите лица в Хай Компютърс” беше изпълнен от „Ню Харайзънс“ ЕООД
Повече

Иван Димитров след програмата „Аз мога”: „Продължавам напред.”

Иван Димитров завърши успешно дистанционно обучение в „Ню Хърайзънс“ за професия „Програмист” по програма „Аз мога”. Помолихме го да ни каже няколко думи за себе си и за
Повече

Наталия Янкова с професия „Програмист” по програма „Аз мога”

Наталия Янкова. Наталия Янкова наскоро завърши успешно дистанционно обучение в „Ню Хърайзънс“ за професия „Програмист” по програма „Аз мога”. Обърнахме се към нея с няколко въпроса за читателите на
Повече

Нова индикативна програма за 2011 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“

През 2011 година излезе индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”,
Повече

Временно се спира приемането на заявления за ваучери по програмата „Аз Мога“

На 26 април 2010 в сайта на Агенция по Заетостта бе публикувана официална информация, че временно се преустановява приемането на заявления по операция BG051PO001-2.1.11 – „Аз мога“. По
Повече

Започваме обученията по „Аз мога“

Неведнъж сме писали тук, че Ню Хърайзънс България е сред одобрението обучителни организации по акцията „Аз мога“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Самият старт на програмата
Повече

Големите ваучерни перипетии

Знаете, казвали сме ви – Ню Хърайзънс България се готви да заработи скоро с ваучерите по ваучерната програма към ОПРЧР. Но…нещата никога не са толкова прости, колкото би
Повече

Отново за ваучерите

Ваучерите за обучения, които Агенцията по заетостта ще раздава по ОП РЧР, са един превъзходен начин да получим безплатно обучение – това е факт. Смисълът на тази програма
Повече

Започваме обученията с ваучери по ОП РЧР

Тази сутрин пристигна радостната вест, че Ню Хърайзънс България е одобрен за провеждане на обучения по Ключови компетентности и Професионална квалификация към Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“
Повече