Iliana.Dimitrova Archive

Прилагане на изображения чрез Conditional Formatting за отразяване на промени в данните

Инструментът Conditional Formatting в Excel във версии 2007, 2010 и 2013 предлага поставянето на икони в клетките, на база на стойността в тях. Необходимо е единствено да се
Повече

Използване на Paste в Microsoft Excel за събиране, умножение и деление

Интересна разновидност на Paste в Excel е използването на Paste Special Operation, който предлага възможност вместо да пейстнете едни данни върху други, директно да ги съберете, умножите, разделите
Повече