Съвети /Tips&Tricks/

Диаграми в Excel: Може ли да се поберат само в една клетка?

Изследвания показват, че човек възприема и запомня много по-лесно дадена информация поднесена в графичен вид, отколкото сурови числови стойности подредени таблично. Това е една от основните причини да
Повече

Използване на Paste в Microsoft Excel за събиране, умножение и деление

Интересна разновидност на Paste в Excel е използването на Paste Special Operation, който предлага възможност вместо да пейстнете едни данни върху други, директно да ги съберете, умножите, разделите
Повече