ОПРЧР / Аз Мога / Ваучери

Успешно приключва проект на Hi Computers и New Horizons по ОП РЧР

Проектът на „Хай Компютърс“ ЕООД по ОП „Развитие на Човешките ресурси” с наименование „Повишаване на квалификацията на заетите лица в Хай Компютърс” беше изпълнен от „Ню Харайзънс“ ЕООД
Повече

New Horizons стартира обучения на Paraflow Communications по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 13 май 2011 година „Ню Харайзънс“ ЕООД сключи договор с  „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД за изпълнение на обучения по професионална квалификация по проект по Оперативна програма “Развитие на
Повече

Иван Димитров след програмата „Аз мога”: „Продължавам напред.”

Иван Димитров завърши успешно дистанционно обучение в „Ню Хърайзънс“ за професия „Програмист” по програма „Аз мога”. Помолихме го да ни каже няколко думи за себе си и за
Повече

Наталия Янкова с професия „Програмист” по програма „Аз мога”

Наталия Янкова. Наталия Янкова наскоро завърши успешно дистанционно обучение в „Ню Хърайзънс“ за професия „Програмист” по програма „Аз мога”. Обърнахме се към нея с няколко въпроса за читателите на
Повече

Нова индикативна програма за 2011 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“

През 2011 година излезе индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”,
Повече

New Horizons стартира изпълнение на проект на Hi Computers по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 06 декември 2010 г. New Horizons сключи договор за подизпълнител по проект „Повишаване на квалификацията на заетите лица в Хай Компютърс”. Проектът „Повишаване на квалификацията на заетите
Повече

Временно се спира приемането на заявления за ваучери по програмата „Аз Мога“

На 26 април 2010 в сайта на Агенция по Заетостта бе публикувана официална информация, че временно се преустановява приемането на заявления по операция BG051PO001-2.1.11 – „Аз мога“. По
Повече

Започваме обученията по „Аз мога“

Неведнъж сме писали тук, че Ню Хърайзънс България е сред одобрението обучителни организации по акцията „Аз мога“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Самият старт на програмата
Повече

Как да получите вашето обучение с ваучери в Ню Хърайзънс България?

1.     Изберете желаното обучение от списъка на курсове, организирани от New Horizons Bulgaria (ние сме под #199 от списъка на АЗ): Ключова компетентност – №4 „Дигитална”: Курс по
Повече