New Horizons стартира обучения на Paraflow Communications по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 13 май 2011 година „Ню Харайзънс“ ЕООД сключи договор с  „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД за изпълнение на обучения по професионална квалификация по проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът „Обучение на служителите на Парафлоу Комуникейшънс оод  за повишаване на ефективността на труда и мобилността на наетите лица” с договор за безвъзмездна помощ №: ESF-2102-01-11032 предвижда обучението на 72 заети лица и е с продължителност 12 месеца.

Обученията, които „Ню Харайзънс“ ЕООД ще изпълни включват:

Управление на проекти;
Управление на процеси по методология ITIL v3
Обучение за внедряване на система за корпоративна сигурност;
Администрация на Linux/Unix;
Администрация на Microsoft Infrastructure Components;
Обучение за ключови компетенции „Бизнес етикет и протокол“ с водещ Кристина Крънчева.

Обща цел на проекта:

• Повишаване на ефективността на заетите в “Парафлоу Комуникейшънс” ООД  и осигуряване на по-добра мобилност чрез обучения за по-висока квалификация в конкурентни  и практически области;
• Осигуряване на повишена конкурентност и ефикасност на компанията и служителите, чрез осигуряване на обучения за внедряване на водещи в световен мащаб технологии и стандарти.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Парафлоу Комуникейшънс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, чe този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *