Product Management Archive

Ханс-Бернд Китлаус: Продуктов мениджър за софтуер е една от най-вълнуващите професии в софтуерната компания

Ханс-Бернд Китлаус е един от основателите нa The International Software Product Management Association (ISPMA), собственик и CEO на InnoTivum Consulting. Провежда консултантска и преподавателска дейност за софтуерни организации
Повече

Продуктов мениджмънт за софтуер

Продуктовият мениджмънт за софтуер (Software Product Management) е ключов фактор за успеха на всяка организация, която разработва и продава продукти и услуги, базирани на софтуер. Докато продуктовият мениджмънт,
Повече

Проектен мениджмънт vs. Продуктов мениджмънт – къде са разликите?

Продуктов мениджър (product manager) и проектен мениджър (project manager, ръководител на проект) са две роли с ключово значение за постигане на стратегическите цели на компанията. И докато и
Повече