Проектен мениджмънт vs. Продуктов мениджмънт – къде са разликите?

Продуктов мениджър (product manager) и проектен мениджър (project manager, ръководител на проект) са две роли с ключово значение за постигане на стратегическите цели на компанията. И докато и двете изискват умения за ефективна комуникация, сътрудничество с различни екипи и взимане на решения, приликите свършват дотук. Как по-лесно да разграничим двете роли и свързаните с тях отговорности?

Проект и проектен мениджмънт

Project_management_triangleПроектът е дейност с фиксирано начало и край, имаща за цел производството на конкретен продукт, услуга или резултат. За изпълнението на проекта често е ангажиран екип от хора, които обичайно не работят заедно. Те могат да бъдат от различни отдели, организации, географски райони. Освен времева рамка, проектът има предварително дефинирани обхват и ресурси. Проект може да бъде разработката на нов софтуер, изграждането на сграда или мост, излизането на компанията на нов пазар, дейностите по възстановяване след природно бедствие, дори ремонтът на жилище.
Управлението на проекти (проектен мениджмънт) представлява прилагането на знания, умения и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите на проекта и заложените към него изисквания.

Продукт и продуктов мениджмънт

Продуктът може да бъде дефиниран като стока и/или услуга, чрез които производител/доставчик отговаря на търсенето на даден пазар и генерира печалба, достатъчна, за да постигне търговските си цели.
Продуктовият мениджмънт представлява управление на дейностите, свързани с разработката, маркетинга и продажбите на продукт или съвкупност от продукти, през целия жизнен цикъл на продукта.

Проектен мениджър vs. Продуктов мениджър

Проектният мениджър е отговорен за успешното доставяне на проект – еднократно начинание с определена цел, обхват, краен срок, бюджет и други ограничения. Проектният мениджър трябва да организира ресурсите, да управлява риска, да координира различните елементи за завършване на проекта. Проектите могат да бъдат предприети, както за да се създаде нов продукт, така и за да се добавят нови характеристики към вече съществуващ продукт, да се създадат нови версии или разширения на продукта. Когато проектът приключи, проектният мениджър преминава към следващ проект, който може да е свързан с различен продукт.

product-life-cycle
Продуктовият мениджър е отговорен за цялостния успех на продукта, който не приключва с конкретната задача по неговото създаване или модифициране. Ролята на продуктовия мениджър започва от идентифицирането на печеливши възможности за даден пазар, преминава през продуктова стратегия, планиране, разработка, маркетинг, продажби и дистрибуция, до обслужване, поддръжка и пенсиониране на продукта. Когато проектният мениджър премине към следващия си проект, продуктовият мениджър продължава да бъде обвързан с продукта и да управлява цялостния му жизнен цикъл.

Може да се обобщи, че проектните мениджъри са фокусирани по-скоро навътре, към организационните задачи по планиране, управление и подсигуряване на ресурси, за да максимизират качеството и да минимизират риска на проекта.
За разлика от тях, продуктовите мениджъри са бизнес-ориентирани и фокусирани по-скоро навън, към клиентите, бизнес нуждите и пазара, за да максимизират стойността на продукта и да донесат приходи на компанията.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *