Продуктов мениджмънт за софтуер

SPM RingПродуктовият мениджмънт за софтуер (Software Product Management) е ключов фактор за успеха на всяка организация, която разработва и продава продукти и услуги, базирани на софтуер.

Докато продуктовият мениджмънт, въведен за пръв път от Procter&Gamble през 1931 г., вече е утвърден като обособена дейност в редица индустрии, за Software Product Management (SPM) започва да се говори едва през последните десетилетия, когато се внедрява от софтуерни компании като Microsoft и IBM, както и oт компании, произвеждащи софтуер за автомобили, самолети, смартфони и пр.

Успешният продуктов мениджмънт означава да бъдат доставени правилните продукти в правилния момент и на правилната цена за правилните пазари. Той означава също увеличаване на печалбата, подобряване качеството на продукта, повишаване на удовлетвореността на клиентите и успеваемостта на проектите по отношение на предвидимост на графиците и времето за излизане на пазара. (Виж също: Проектен мениджмънт vs. Продуктов мениджмънт – къде са разликите?)

Ролята на продуктовия мениджър за софтуер (Software Product Manager) е ключова за успеха на софтуерния продукт и е от стратегическо значение за организацията.

Software Product Manager е отговорен за управлението на софтуерния продукт, като основнaта му цел е постигането на устойчив икономически успех през целия жизнен цикъл на продукта. Това включва изграждането на продуктова стратегия, продуктово планиране, участие в стратегически управленски дейности и организиране на функционалните единици в компанията. Отговорен за различните версии, вариации и свързани с продукта услуги, продуктовият мениджър за софтуер действа като „мини CEO”, който трябва да управлява голям брой свързани с продукта активности.

Software Product Management Framework

Цялостен поглед върху различните елементи на продуктовия мениджмънт за софтуер дава Software Product Management Framework, представена от ISPMA – Международната асоциация за софтуерен продуктов мениджмънт. Хоризонталната структура отразява функционалните области в софтуерната компания. Елементите във вертикалната структура са организирани отгоре надолу от стратегически и дългосрочни към оперативни и краткосрочни. (SPM Framework трябва да се разглежда с уговорката, че подобна двуизмерна структура не може да отрази всички съществуващи взаимовръзки между елементите.)

ISPMA_2014Типично продуктовият мениджър за софтуер е пряко отговорен за дейностите, маркирани като „Core SPM“ и по-точно Продуктова стратегия и Планиране. По отношение на дейностите в графи Маркетингов и Продуктов анализ, ролята на Software Product Manager зависи от размера на компанията – в по-малките компании обикновено е отговорен за тях, докато в големите е по-скоро участник.

За дейностите под Разработка, Маркетинг, Продажби и Разпространение, Обслужване и Поддръжка, пряката отговорност е в други отдели на компанията, но продуктовият мениджър за софтуер трябва да организира тези дейности така, че да бъдат в съответствие с продуктовата стратегия и план. (Изт. ispma.org)

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *