ROI

Управление на резултатите от обучението (част 1)

Много водещи организации в света, управляват и развиват потенциала на своите служители, превръщайки ги в най-важния фактор за успех – Човешкият Капитал. Важен компонент от развитието на потенциала
Повече

Да „премериш“ обучение: оценка на възвръщаемостта на инвестицията в обучението

При всеки процес на усвояване на знания под формата на целенасочено обучение, стои въпросът дали си заслужава – дали ползата от наученото ще бъде достатъчно голяма и устойчива,
Повече