Да „премериш“ обучение: оценка на възвръщаемостта на инвестицията в обучението

При всеки процес на усвояване на знания под формата на целенасочено обучение, стои въпросът дали си заслужава – дали ползата от наученото ще бъде достатъчно голяма и устойчива, за да компенсира направените разходи от средства и време.

Отделно от вътрешната, емоционално обагрена оценка, която се поставя на преживяването от отделния човек, са разработени инструментариуми, които да представят систематизирани, обективни данни, които да послужат за анализ на възвръщаемостта на корпоративно ниво.

Повечето от тези инструментариуми са базирани на сериите от статии, издадени през 1959 година от проф. Д-р Къркпатрик (Donald L. Kirkpatrick), който е и член на управителния съвет на  компанията Knowledge Advisors, предлагаща специализирани решения за оценка и управление на обучението и таланта в организациите (KnowledgeAdvisors is the world’s largest provider of learning and talent measurement solutions).

Оценката на възвръщаемостта на инвестицията в обучение се извършва в пет измерения чрез въпросници или интервюта с участниците:

Възвръщаемост на инвестицията в обучение

Възвръщаемост на инвестицията в обучение

НИВО 1: Реакция

Индикаторите за реакция са насочени към отношението на курсиста (позитивно или негативно) към курса и към неговата цялостна удовлетвореност от курса, в който е участвал.
Дали обучението, лектора, залата са допаднали на участника и той се е чувствал комфортно?

НИВО 2: Учене

Второ ниво е тест за определяне дали трансфера на знания е налице, дали промяната в познанията и уменията е осъществена.
Дали участника е научил нещо ново?

НИВО 3: Поведение

Това ниво се концентрира върху определяне на влиянието на обучението върху практиката и приложението на наученото в работата.
Дали това, което е научил участника е свързано с професионалните му задължения?

НИВО 4: Резултати

Най-важната стъпка и може би най-сложната от всички според Къркпатрик, е опит да се измерят бизнес – резултатите, които са следствие от обучението.
Какво, в каква посока и с каква сила е влиянието на наученото върху работата?

НИВО 5: Измерване на обучението (ROI)

Последното ниво стъпва на показателите от първите четири и ги облича в цифри: за колко време ще се възвърне инвестицията в даден служител в дадено обучение, каква ще е възвръщаемостта като сума след една година, съотношение приходи/разходи.

Тази система за оценка се използва от редица ИТ компании (Microsoft, Citrix Systems, Cisco, Adobe, Novell, Hewlett Packard) като стандарт за измерване на качеството на обучението, ефективността на учебните програми и удовлетворението на обучаемите от трейнинг центъра, както и за поддържане на консистентност на високия стандарт, отправян от тях към центровете им за обучение.

New Horizons Bulgaria използва тази система за оценка и петте нива, разработени в детайлна обратна връзка веднага след обучението и три месеца след курса.

Данните дават незабавна,  ad-hoc  информация за: удовлетвореността на курсистите от учебния материал, инфраструктурата, инструктора (неговите знания, отношението и подхода към курсистите), учебният материал (неговата задълбоченост, степента на сложност, приложимостта в практиката, яснота и структурираност),резултати и ефективност от курса.  Системата позволява и представяне на количествен и качествен анализ на възвръщаемостта от проведен курс за една компания, три месеца след неговото провеждане.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *