Word 2007 Archive

Как да сложим автоматично попълващи се полета в Microsoft Word 2010/2007?

Следващите съвети са подходящи при работа с документи, при които, при едно и също съдържание, често се попълват полета с различна информация, някои от които се повтарят в
Повече