Project Management Archive

Какви са ползите да организираме проектите си в портфолио?

„Портфолиото от инвестиции е по-вероятно да намали риска и да произведе по-висока норма на възвръщаемост в сравнение с единичните инвестиции”. ~ Хари Марковиц, един от създателите на теорията
Повече

Проектен мениджмънт vs. Продуктов мениджмънт – къде са разликите?

Продуктов мениджър (product manager) и проектен мениджър (project manager, ръководител на проект) са две роли с ключово значение за постигане на стратегическите цели на компанията. И докато и
Повече

Какво означава работата в облак за Мениджърите на проекти?

Независимо дали става въпрос за разработка на софтуер или инфраструктура, начинът, по който се изпълняват и доставят проекти обвързани с облачните технологии, се е променил достатъчно, за да
Повече

Обучение и сертификат за управление на проекти – PMP от Project Management Institute

Какво представлява PMI (Project Management Institute)? PMI е професионална асоциация с нестопанска цел. Основната роля на PMI е да популяризира практиките, дисциплината и професията, свързани с управлението на
Повече

Project Management: Едногодишна онлайн програма за обучение за 587 лв. без ДДС

Вие сте Project Manager. Имате практически опит.  Вашата следваща цел е подготвка за сертификация за Project Management. Вашите изисквания за постигате на целта включват обучение извън работно време,
Повече