Metrics That Matter Archive

Семинар: Как да подготвим по-лесно отчетa за проведеното през годината обучение?

Metrics that Matter – в помощ на тренинг мениджъра при подготовката на годишния отчет за обучение Съвременните методи за измерване на резултатите от обучение позволяват на специалистите, ангажирани
Повече

Управление на резултатите от обучението (част 1)

Много водещи организации в света, управляват и развиват потенциала на своите служители, превръщайки ги в най-важния фактор за успех – Човешкият Капитал. Важен компонент от развитието на потенциала
Повече