MCSA Archive

Курс: 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Начало: 02 ноември 2015 г.

Край: 06 ноември 2015 г.

Лектор: Владимир Симеонов

От 2 до 6 ноември 2015 г. Ню Харайзънс ще проведе курс 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services. Участниците в курса ще придобият уменията, необходими за разполагане,
Повече

MCSA Track: Microsoft Windows Server 2012 – най-бързият начин да успеете

През последното десетилетие широко сe дискутира стойността на ИТ сертификатите за бизнеса. В зората на развитието на ИТ технологиите много специалисти са обучени и сертифицирани, но реално започват
Повече

Семинар: Новата сертификационна програма на Microsoft – откъде да започна?

Ако искате да се развивате в областта на Microsoft технологиите, но не знаете откъде да започнете и какви стъпки да предприемете, заповядайте на вечерния семинар на New Horizons.
Повече

Новата сертификационна програма на Microsoft – в крак с облачните технологии

На 11 април 2012 г. Microsoft обявиха значителни промени в сертификационната си програма, в отговор на по-високите изисквания, които променящите се технологии поставят пред ИТ специалисти и разработчици.
Повече