Новата сертификационна програма на Microsoft – в крак с облачните технологии

На 11 април 2012 г. Microsoft обявиха значителни промени в сертификационната си програма, в отговор на по-високите изисквания, които променящите се технологии поставят пред ИТ специалисти и разработчици.

Microsoft certification reinvented MCSEНовите сертификати са обвързани с облачните технологии и покриват в по-пълна степен опита, знанията и уменията, необходими за изграждане, управление и развитие на цялостни решения. Сертификационната програма връща добре познатите абревиатури MCSA и MCSE, като влага в тях различно съдържание – Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) и Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). Разграничаването от досегашните MCITP и MCTS има за цел да покаже новите изисквания за по-широк обхват и по-голяма дълбочина на познанията.

Към момента са обявени новите сертификационни пътеки, базирани на Windows Server (MCSA: Windows Server 2008 / MCSE: Private Cloud) и SQL Server (MCSA: SQL Server 2008, MCSA: SQL Server 2012 / MCSE: Data Platform / MCSE: Business Intelligence), а новите изпити се очаква да излязат в близките месеци.

All in the cloud

Новите сертификати и съпътстващите ги подготвящи курсове идват в момент, в който индустрията все по-остро усеща недостига на квалифицирани кадри в сферата на облачните технологии.

Microsoft all in the cloud Според прогнозите до 2015 г. публичните и частните облачни услуги ще създадат близо 14 милиона работни места. Знанията на специалистите днес за планиране, дизайн, внедряване и поддръжка на решения с физически устройства обаче невинаги са достатъчни, когато става въпрос за публичен облак, частен облак или хибридно решение.

В облака ИТ специалистите и разработчици ще имат нужда да разполагат с по-голям набор от умения и по-задълбочени познания за технологиите на Microsoft. За частния облак, например, са необходими задълбочени познания за Windows Server, виртуализация чрез Hyper-V и управление чрез System Center. Това налага повишаване на изискванията за сертификация и включването на умения, необходими за дизайн, внедряване и поддръжка на подобни решения.

Според скорошно проучване 86% от мениджърите смятат, че ИТ сертификатите са от съществено значение по време на оценката на кандидатите (CompTIA Study, Employer Perceptions of IT Training and Certification, January 2011). Новите Microsoft сертификати са възможност кандидатите за работа да получат по-голяма видимост, а за мениджърите – да подберат най-добрите кадри за дадена позиция.

Новите сертификати

Новите Microsoft сертификати притежават 2 ключови характеристики: 1. Адекватност, чрез изискването за по-широк набор от знания и за периодична ресертификация; 2. Взискателност – чрез въвеждането на по-високи изисквания към кандидатите, отразяващи необходимостта от по-задълбочени знания и умения.

Обновените сертификати поставят фокус върху новите технологии и създаването на цялостни решения, а трите нива – Associate, Expert и Master – очертават ясна сертификационна пътека за кариерно развитие.
Microsoft certification reinvented

1. Associate

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) е базисното ниво на сертификация, подходящо за ИТ специалисти и разработчици, които навлизат в ИТ сферата. MCSA е задължително условие за преминаване към следващите нива на сертификация.

2. Expert

По-високото, експертно ниво, има 2 направления: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) и Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD). Това ниво изисква ресертификация на всеки 3 години и не е обвързано с конкретни версии на продуктите.

3. Master

Microsoft Certified Solutions Master (MCSM) нивото, предполагащо най-задълбочена експертиза, също ще бъде адаптирано към облачните технологии. Първите MCSM сертификати ще бъдат пуснати за сертификационната пътека SQL Server 2012.

Сертификатите Microsoft Technology Associate (МТА) и Microsoft Certified Architect (MCА) се запазват без промяна в новата сертификационната програма на Microsoft.

Получаването на сертификат от новата програма изисква успешното полагане на повече от един изпит. Един изпит обаче е достатъчен, за да получи кандидатът достъп до MCP (Microsoft Certified Professional) сайта, където се пази запис (transcript) на положените изпити и придобити сертификати.

Нови изпитни въпроси

Изпитите за новите сертификационни степени ще бъдат с нови типове въпроси, които ще помогнат за по-прецизно идентифициране на кандидатите, притежаващи необходимите знания и умения. Целта на промените е да гарантират, че сертификатите имат високата стойност, която кандидатите и работодателите очакват.

Ресертификация

Досега сертификационните програми на Microsoft бяха построени около сертификацията за определена версия на продуктите. Това ще продължи да е в сила за базовото ниво MCSA на новата програма.

Microsoft certification reinventedОблачните услуги като Azure/ Office 365 обаче нямат номер на версия и това налага да бъде намерен друг начин за валидиране на уменията във времето.

Експертното ниво (MCSE, MCSD) изисква по-широк обхват от технологични умения за продукти, които ще бъдат пускани в употреба и подновявани в различни времеви периоди. Това е причина MCSE и MCSD сертификатите да не са обвързани с конкретна версия на продуктите, а актуалността им да се поддържа чрез ресертификация на 3-годишен период.

Ресертификацията на фиксиран период позволява кандидатите да имат ясен срок, в който трябва да подновят сертификацията си, дори свързаните с нея технологии да се променят по различно време. Ресертификацията ще се осъществява чрез изпити, като е възможно в бъдеще да бъдат въведени и допълнителни опции.

Днешните сертификати

Съществуващите MCTS, MCITP и MCPD сертификати запазват значението и ценността си в ИТ индустрията и ще продължат да бъдат търсени, докато компаниите използват съответните технологии. С пускането на нови версии на продуктите, сертификатите за тях ще бъдат вписвани в структурата на новата сертификационна програма. Преходът ще бъде завършен, когато и последната технология бъде обновена.

С течение на времето MCTS, MCITP и MCPD сертификатите ще бъдат оттеглени (няма да бъдат издавани), но ще се съхраняват в записа (Microsoft transcript) на всеки сертифициран специалист.

След обявяването на нови сертификати всички, които вече имат MCITP или MCPD сертификат, ще имат възможност да ги актуализират или надградят, чрез т.н. upgrade path.

Най-доброто решение за специалистите, които в момента се подготвят за „изтичаща“ MCITP сертификационна пътека, е да завършат сертифицирането си по нея и след това да надградят до еквивалентния MCSE сертификат.

До април 2013 г. кандидатите за MCSA: Windows Server 2008 ще получават едновременно и сертификат за MCITP: Server Administrator. (Сертификатите са идентични и изискват полагането на едни и същи изпити: 640, 642, 646.) След април 2013 г. MCITP: Server Administrator сертификатът няма да бъде поддържан.

MCITP и MCTS за SQL Server 2008 ще могат да бъдат придобивани до юли 2013 г., след което няма да бъдат поддържани.

Източник: Microsoft Learning

Nikolay PenevНиколай Пенев, управител на New Horizons Bulgaria, е в ИТ бранша повече от 20 години. През 1999 г. става Microsoft Certified Professional, от 2000 г. е Microsoft Certified Trainer (МСТ), а през 2006 г. защитава един от първите света сертификати за Microsoft Certified Learning Consultant (MCLC). Николай Пенев провежда обучения и консултации в сферата на информационните технологии и управлението на проекти над 12 години.

Г-н Пенев, доколко са необходими тези промени в сертификационната програма на Microsoft?

Определено са необходими. Сферата на ИТ е много динамична. Много от работните позиции, които ще се търсят през 2020 г., днес все още не съществуват, което означава, че и голяма част от уменията, които тези позиции ще изискват, не са налични днес. Нови технологии се появяват и изчезват дори в рамките на 1-2 години и е нормално и сертификацията да се промени, за да отрази търсените умения.

Например, първата версия на Microsoft сертификацията – Microsoft Certified Professional – беше създадена преди 20 г. Тогава уменията, които трябваше да бъдат удостоверени и валидирани, бяха около конкретен продукт. По-късно се появиха т.н. пътеки (tracks), като Microsoft Certified System Administrator (MCSA), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) , Microsoft Certified Solution Developer (Programming.NET framework 1.0/ 1.1), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA).
Специализациите като MCSA-Security, MCSE-Messaging се появиха, за да посрещнат разширяването на сферата на приложение и продуктите, които се изполват от бизнеса.

Втората генерация от сертификационни програми (MCTS => MCITP/MCPD => MCA/MCM) се появи през 2006 г. с основна промяна – фoкус върху ролята, която даден ИТ професионалист изпълнява в организацията – Technology Specialist, Professional (IT/Developer), Architect / Master, като тези сертификати демонстрират ролята, която даден специалист е в състояние да изпълнява и технологиите, които той познава.
Сегашната, трета генерация от сертификационни програми на Майкрософт, вече е фокусирана върху Решенията, и удостоверява умения, необходими за изграждане на решения, използващи Облачни услуги.

Какво означават промените за хората, които вече са сертифицирани?
Всички притежатели на досегашни сертификати на Майкрософт запазват сертификатите си дотогава, докогато се използва съответната технология. Сертификатите показват Вашата инвестиция в продуктите на Майкрософт и опита Ви с тях през годините и могат да бъдат видени в Microsoft Transcript.
Тези, които са постигнали някои от професионалните сертификати, автоматично получават статус на Microsoft Certified Solution Associate, за други е предвиден път за актуализация и ускорена сертификация.

Трудно ли е да се комуникират тези промени с кандидатите за Майкрософт сертификация в New Horizons?

Всяка промяна изисква и комуникация със засегнатите. Обясняваме на кандидатите новата сертификационна програма на Майкрософт и как инвестицията им в досегашните изпити може да бъде запазена и надградена.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *