ISO Archive

Семинар: „Новият стандарт за управление непрекъсваемостта на бизнеса – ISO 22301:2012“

Стандартът ISO 22301:2012 определя изискванията за планиране, създаване, внедряване, изпълнение, контрол, преразглеждане, поддържане и непрекъснато подобряване на документирана система за управление (documented management system), чиято е цел да
Повече

2011: Промени в ISO20000-1

На 15 Април 2011 г. международната организация за стандартизация (ISO) публикува обновения стандарт „Управление на услуги” ISO/IEC 20000-1:2011(E). В тази версия на стандарта са направени значителни промени в
Повече