Stifo Archive

Excel VBA – задължително изискване за деклариране на променливи

Как да избегнете грешки от неправилно задаване на променливи? Макросите в Excel се създават или с помощта на инструмента Macro Recorder или чрез директно написан код в програмната
Повече

Lotus Notes – User Effective Access

Забелязал съм, че често настъпват недоразумения, когато даден потребител няма достъп до определено приложение (база данни) в Lotus Notes. Обикновено това се случва, когато в една организация има
Повече

Как да въвеждаме данни от падащ списък в Microsoft Access? (Продължение)

В предишна статия описах начина, по който се създава падащ списък за въвеждане на стойности в поле от таблица. Този начин има едно неудобство – списъкът от стойности
Повече

Как да въвеждаме данни от падащ списък (ComboBox) в таблица на Microsoft Access?

Въвеждането на данни от предварително създаден списък в Access би довело до намаляване на грешките от правопис, оптимизиране на работния процес и повишаване на работоспособността.    Microsoft Access притежава
Повече