Очаквани промени в PMBOK® Guide – Sixth Edition

PMBOK v6PMI® обновява PMBOK® Guide на всеки 4–5 години. Настоящите планове включват версия 6 да бъде публикувана едновременно на 10 езика в Q3 на 2017 г. В рамките на 6 месеца след това – в Q1 2018 г., се очаква изпитите за PMP® и CAPM® да бъдат променени в съответствие с нея. За хората, които са изкарали изпита по по-ранни версии, събирането на PDUs си остава начинът за поддържане на сертификацията.

Стандарт и ръководство

Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) —Sixth Edition включва както стандарт, така и ръководство за управление на проекти.

 • Стандарт – описва процесите с техните входни и изходни данни, които се считат за добри практики.
 • Ръководство – надгражда над стандарта с включване на допълнителна информация за ключови понятия, техники, тенденции и др. при управлението на проекти.

За разлика от предишните издания, процесът за преглед и одобрение на PMBOK® Guide —Sixth Edition е съобразен с тези две части и е разделен на два етапа, съобразно предписанията на ANSI (American National Standards Institute). Според тях на първа фаза се разглеждат всички получени на доброволен принцип коментари по стандарта, докато се постигне консенсус по съдържанието. Авторът на всеки коментар получава отговор от авторската колегия. На втора фаза се събират коментари по ръководството, като формални отговори по тях не се изпращат.

Kлючови промени

 • Включването на адаптивни и итеративни практики, в това число и agile. Проучване на PMI посочва, че нарастващ брой организации използват подобни практики при управлението на някои или на всички свои проекти. Чрез включването на тези промени PMI се стреми да обвърже установените базови концепции при управлението на проекти със съвременното развитие на професията. Тези промени ще бъдат обособени на няколко места.
  • В началото на всяка област на познание (секции 4 – 13) ще бъде изложена информация за agile и други практики, използвани често в адаптивна среда.
  • Основните детайли за agile и други итеративни практики ще бъдат изнесени в отделно приложение.
  • В допълнение към PMBOK® Guide PMI възнамеряват да издадат и практическо ръководство, фокусирано върху agile, в Q3 2017 г.
 • Новата версия се занимава с ролята на управлението на проекти в рамките на бизнес организацията и обвързва проектите със стратегията, визията и мисията, изразени чрез портфолиото и програмите. Сериозно се набляга на необходимостта от стратегически и бизнес познания.
 • Въз връзка с предходното се добавя и нова глава за ролята на мениджъра на проекти. В нея се дискутира PMI Talent Triangle, съдържащ идеалния набор от умения, необходим за профила на ръководителя на проекти. За повече информация вижте: Нови правила за събирането и отчитането на PDUs към PMI.
 • Ключови понятия – организирани са в секция I от стандарта. Бих могла да обобщя, че една част от понятията са присъствали и в предишната версия, като са били само споменати. В следващото издание се очаква те да бъдат разгледани в по-голяма дълбочина, а формулировката им стои доста тясно или изцяло се застъпва с понятия от PRINCE2®. Ето и няколко примера в тази посока:
  • Осъразмеряване на проекта (tailoring) – вземат се предвид аспекти на средата и проекта при неговото планиране. Застъпен е и като елемент, и като принцип в PRINCE2®.
  • Включването на stage gate/ phase review в смисъла на milestone.
  • Включването на прагове на одобрение от различни заинтересовани страни. Тази идея стои зад PRINCE2® принципа „Управление чрез изключение“ (Manage by exception).
  • Обвързване на виталността на проекта с бизнес кейса – това е залегналата в PRINCE2® тема „Продължваща бизнес обосновка“ (Continual business justification).

N.B. Този списък е демонстративен, а не изчерпателен за очакваните промени в понятийната рамка.

Области на познанието, процесни групи и процеси

Секция II на стандарта включва описание на процесите, организирани по процесни групи. Броят на областите на познанието и процесните групи остава непроменен. Две от областите на познание променят наименованията си:

 • Project Time Management => Project Schedule Management
  Разтегливото понятие „време“ добива по-стегнат вид като „график“.
 • Project Human Resource Management => Project Resource Management.
  Ресурсите като понятие се разширяват, за да обхванат не само човешки, но и всякакъв друг тип ресурси.

Броят на процесите се променя от 47 на 49, като се добавят 3 нови процеса и отпада един.

 • Добавят се процесите:
  • Manage Project Knowledge (in Project Integration Management)
   Управлението на знанието присъства в проектите, но за пръв път е обособено като отделен процес.
  • Control Resource (in Project Resource Management)
   Контролът над ресурсите има пряка връзка с контрола над бюджета.
  • Implement Risk Responses (in Project Risk Management)
   Въвеждането на отговори на рисковете така или иначе е стъпка при изготвянето на стратегия на рисковете, но сега тя е отделена в отделен процес.
 • Отпада процесът:
  • Close Procurement (in Project Procurement Management)
   Дейностите по него са изнесени в процесите Control Procurement и Close Project or Phase и се счита, че те са приоритет на други заинтересовани лица в организацията, а не на мениджъра на проекта.
   number-of-processes
 • Estimate Activity Resources продължава да съществува като процес в рамките на планирането, но вече се свързва с Project Resource Management, а не с Project Schedule Management.
 • Няколко процеса променят наименованието си.

processes-names

Всички предложени промени не са финални. Техният окончателен вид ще можем да видим, когато излезе самото издание PMBOK® Guide —Sixth Edition. Правят впечатление няколко основни тенденции:

 • Стремежът за консолидиране на познанието в областта на управлението на проекти независимо от конкретната методология или подход (PRINCE2®, agile);
 • Обвързването на управлението на проекти с другите нива на управление на организацията;
 • Необходимостта от развиване на нови качества, свързани с ролята и профила на мениджъра на проекти в променящите се условия.

През 2017 г. можем да очакваме и обновените версии на стандартите за управление на програми и портфолио.

За автора:
Luba Mihailova PMPЛюбомира Михайловa е консултант, инструктор и ръководител на проекти с над 10 години опит в ИТ и телекомуникации на национално и международно ниво. Сертифициранa е като PMP®, PRINCE2® Practitioner, ITIL® Foundation, NLP Practitioner. Тя участва в прегледа и редакцията на PMBOK® v. 6. Инструктор за курсове по управление на проекти към Ню Харайзънс България.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *