Нови правила за събирането и отчитането на PDUs към PMI

Проучванията на PMI показват, че макар техническите умения да са ключови при управлението на проекти и програми, те вече не са достатъчни, за да отговорят на все по-комплексните и конкурентни нужди на пазара на труда. Компаниите търсят допълнителни умения като лидерство и бизнес интелигентност, които могат да допринесат за реализацията и материализацията на по-широк набор от стратегически цели.

PMIs Talent TriangleЗа целта PMI въвежда нов триъгълник – PMI Talent Triangle, съдържащ идеалния набор от умения. Той включва лидерство и стратегическа и бизнес управленска експертиза в допълнение към техническите умения.

Какво означава тази промяна за всички, сертифицирани по някоя от методологиите на PMI?

На първо място преместване на фокуса върху развиване на допълнителни умения за посрещане на нарастващите нужди на професията. На следващо, дори още по-важно място, възможност за увеличаване на добавената стойност като стратегически партньор в постигане на бизнес успеха.

Техническите умения в управлението на проекти включват знания, умения и поведение, свързано със специфична област от управлението на проекти, програми и портфолио (напр. техники за подобряванe на WBS, събиране и документиране на изисквания, управление на риска при портфолио).

Лидерството включва знания, умения и поведение, които помагат организацията да постигне бизнес целите си (напр. преговори, комуникация, мотивация, решаване на проблеми и конфликти).

Стратегическата и бизнес управленска експертиза включва знания и експертиза в индустрията или организацията, които подобряват производителността и постигането на бизнес целите (напр. познания за продукта и индустрията, финанси, маркетинг, бизнес находчивост, обвързване на стратегията с пазара, клиентите, нововъведенията).

Практически промяната в начина на събиране и отчитане на PDUs за всички сертифицирани ще бъде въведена от 1 декември 2015 г. PDUs се разделят на две основни категории – Обучение и Принос към професията. За първата категория се въвежда минимален праг, а за втората – максимален, както следва в таблица 1.

промени в отичтане на PDUs

Тук е важно да се подчертае, че за събирането на PDUs спрямо идеалния набор от умения, залегнал в PMI Talent Triangle, ще се отнася само към категорията Обучение. PMI Talent Triangle няма да се прилага към категорията Принос към професията.

Подразделението на минималните прагове за категория Обучение по видове сертификати и умения са представени в таблица 2.

pdus промениИма два интересни момента в практическото приложение на праговете, описани в таблицата. Първият е, че след събирането на изискуемите минимуми във всяка област от умения, последващите PDUs могат да бъдат, в която и да е от трите категории. Вторият момент е, че за една дейност (напр. обучение или четенето на книга), стига тя да покрива различни умения (напр. техники за управление на времето или водене на преговори със заинтересовани страни), могат да бъдат отчетени PDUs в повече от една релевантна област от умения (напр. технически умения и лидерство).

Подразделението на максималните прагове за категория Принос към професията по видове сертификати и дейности са представени в таблица 3.

pdus принос към професията

* PDUs в тази категория се заявяват след изтичане на периода, а не предварително.

Непроменени остават правилата за:

 • Вида на дейностите, които носят PDUs;
 • Източниците за събирането на PDUs;
 • Пренасянето на PDUs към следващ цикъл;
 • Продължителност на сертификационния цикъл;
 • Цената за подновяване на сертификация.

Промените ще ви се отразят по следния начин, ако вие имате един от профилите:

 • Вие сте в първата година от сертификационния цикъл – можете да започнете да отчитате PDUs в настоящата система. След влизането в сила на промените на 1 декември 2015 можете да продължите да ги събирате спрямо новите изисквания.
 • Вие сте във втората или третата година от сертификационния цикъл – вече натрупаните PDUs ще бъдат запазени. След 1 декември 2015 г. всички PDUs за обучение, които следва да изкарате, трябва да бъдат спрямо новите изисквания.
 • Вие сте регистриран доставчик на обучение към PMI (R.E.P.s) или чаптър – можете да обновите предлаганите курсове и събития спрямо промените от третото тримесечие на 2015 насетне. Всички промени трябва да настъпят за курсове и събития, които ще се проведат след 1 декември 2015 г.

Встрани от конкретните изисквания, чрез въвеждането на новите правила за събиране и отчитане на PDUs, PMI практически завишава критериите за поддържане на съответната сертификация. Въвеждането на минимални прагове за Обучение и ограничаването Приноса към професията от практическа работа цели насърчаването на продължаващото обучение, независимо от придобития сертификат. Самото разделение на обученията в различни области се стреми да обвърже упражняването на професията с изпълнението на целите и стратегията на организациите.

Надеждата е чрез този подход да се увеличи общото познание и да се увеличи броят на успешните проекти, които доставят ползи (benefits) в съответствие с визията и мисията на организациите. Потенциално бихме могли да очакваме от PMI и по-нататъшно разделение на уменията в категории и под-категории.

Допълнителна информация за промените можете да намерите на страницата на PMI.

За автора:
Luba Mihailova PMPЛюбомира Михайловa е ръководител на проекти с над 10 години опит в ИТ и телекомуникации. Сертифициранa е като PMP, PRINCE 2 Practitioner, ITIL Foundation, NLP Practitioner. Инструктор за курсове по управление на проекти към Ню Харайзънс България.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *