Отворен ден на етичното хакерство

На 18 май 2011 г. за пръв път в България бяха направени демонстрации на хакерски атаки в реално време от Шон Хана – Инструктор на годината на EC-Council за безпрецедентни четири години: 2007, 2008, 2010 и 2011 г. Запис от събитието можете да видите по-долу.

Демонстрациите са част от Certified Ethical Hacker version 7 (CEH7) – най-развитата програма за етично хакерство в света, официално приобщена към програмите на обучение към Департамента на отбраната на САЩ. Повече информация