Office – Excel, Word, Access, Project

Прилагане на изображения чрез Conditional Formatting за отразяване на промени в данните

Инструментът Conditional Formatting в Excel във версии 2007, 2010 и 2013 предлага поставянето на икони в клетките, на база на стойността в тях. Необходимо е единствено да се
Повече

Диаграми в Excel: Може ли да се поберат само в една клетка?

Изследвания показват, че човек възприема и запомня много по-лесно дадена информация поднесена в графичен вид, отколкото сурови числови стойности подредени таблично. Това е една от основните причини да
Повече

Използване на Paste в Microsoft Excel за събиране, умножение и деление

Интересна разновидност на Paste в Excel е използването на Paste Special Operation, който предлага възможност вместо да пейстнете едни данни върху други, директно да ги съберете, умножите, разделите
Повече