Project Management Institute Archive

Certified Associate in Project Management (CAPM) – сертификат за начинаещия и мотивиран Project Manager

Членството в професионални организации и сертификацията са част от професията Project Manager (Ръководител проект). Една от най-популярните професионални организации в областта на управлението на проекти в световен мащаб
Повече

Обучение и сертификат за управление на проекти – PMP от Project Management Institute

Какво представлява PMI (Project Management Institute)? PMI е професионална асоциация с нестопанска цел. Основната роля на PMI е да популяризира практиките, дисциплината и професията, свързани с управлението на
Повече