Certified Associate in Project Management (CAPM) – сертификат за начинаещия и мотивиран Project Manager

Членството в професионални организации и сертификацията са част от професията Project Manager (Ръководител проект).

Една от най-популярните професионални организации в областта на управлението на проекти в световен мащаб е Project Management Institute (PMI). В общността на разработчиците на софтуер се утвърди организацията с нестопанска цел Scrum Alliance, популяризираща Scrum методологията за управление на софтуерни проекти.

Професионалните сертификати за управление на проекти, разпознаваеми и сред българската професионална общност, са Project Management Professional (PMP); PRINCE2 Foundation/Practitioner; Certified Scrum Professional/Product Owner/Developer/ScrumMaster; CompTIA Project +, и др.

Измежду сертификатите на PMI най-разпознаваем за специалистите е PMP. Сертификатът изисква отлична теоретична подготовка върху PMBOK 4th Edition и доказан практически опит при управлението на проекти. Практическият опит е задължително условие за допускане до изпит за PMP. Условието е цедката, която допуска до сертификат единствено онези специалисти, които са доказали уменията си и отдадеността към професията. От друга страна условието възпира отлично подготвени теоретично, но  без практически опит ръководители проекти  да се явят на изпит за PMP и да станат част от съсловието.

Като че ли по-малко познат е сертификатът на PMI Certified Associate in Project Management (CAPM), който е насочен точно към тепърва навлизащи в занаята ръкодовители проекти. За полагане на изпит CAPM практическият опит не е задължително условие. Както PMP, така и CAPM проверява знанията на кандидата върху терминологията и основните принципи на PMBOK 4th Edition. CAPM е трамплин за млади специалисти, които започват работа като ръководители проекти.

Необходимите изисквания за явяване не изпит CAPM са валидна диплома за завършено средно образование и 1500 часа доказуем практически опит ИЛИ валидна диплома за завършено средно образование и обучение за CAPM (23 учебни часа).

Обучението за CAPM може да бъде проведено онлайн. Ню Харайзънс предлага онлайн курс CAPM, с обща продължителност от 23 часа, с включен CAPM test preparation tool. След завършване на обучението курсистът получава сертификат за завършен курс на обучение, който покрива изискването на PMI за 23 контактни часа. Документацията за кандидатстване за CAPM е налична на адрес: http://www.pmi.org/PDF/pdc_capmhandbook.pdf

Сертификатите на PMI – CAPM и PMP – повишават успеваемостта на проектите, отварят достъп до знания и помощни средства, доказват компетентността и знанията на притежателя им, подобряват професионалния статус, допринасят за повишение или намиране на нови възможности и надхвърлят многократно изискванията на работодателите. Според PMI, до 2013 г. само в районите на Персийския залив и Китайско море се очаква недостиг от 6 милиона професионалисти в областта на project management!

dimitar (at) newhorizons.bg
София, 21 юли 2010 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  No Comments

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *