Practitioner Archive

PRINCE2: Foundation and Practitioner от ILX: онлайн обучение от $599 без ДДС

Методологията и сертификацията за PRINCE2 са възприети в Западна Европа и Австралия. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) е методология за управление на проекти. Методологията обхваща управлението, контрола и
Повече