ОПРЧР Archive

Започваме обученията по „Аз мога“

Неведнъж сме писали тук, че Ню Хърайзънс България е сред одобрението обучителни организации по акцията „Аз мога“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Самият старт на програмата
Повече

Започваме обученията с ваучери по ОП РЧР

Тази сутрин пристигна радостната вест, че Ню Хърайзънс България е одобрен за провеждане на обучения по Ключови компетентности и Професионална квалификация към Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“
Повече

Европейски проекти – работете с нас

Във връзка с оперативните програми на Европейския съюз, които предоставят безвъзмездна финансова помощ за развитие на човешките ресурси, имаме удоволствието да ви представим възможността за съвместна дейност между
Повече