Още преди появата на Windows 7 на него се възлагаха очаквания за по-голяма скорост и надеждност, социалност (интеграция със социални мрежи, улеснено споделяне на информация) и коренно различна