ITIL квалификационна схема Archive

Квалификационна схема за ITIL® v3: структура

Целта на Квалификационна схема за ITIL® v3 е да осигури практически приложима и навременна сертификация, която да поддържа формализираните образователни изисквания към организациите и частните лица, работещи с
Повече

Официалната квалификационна схема за ITIL®: кои са организациите, които поддържат и развиват ITIL®

„Официалната схема” за ITIL® включва правилата за администриране на ITIL® квалификационната схема, одобрени от Office of Government Commerce (OGC) и поддържани от официалния акредитатор за ITIL – APM
Повече