Квалификационна схема за ITIL® v3: Foundation Level

Входящото ниво (Foundation Level) предоставя общи познания за жизнения цикъл на услугите (Service Lifecycle) и основните му елементи. Образователните цели и компетенции са фокусирани към общите връзки между етапите на жизнения цикъл, използваните процеси и техния принос съм практиките за управление на услуги (Service Management practices).

Целта на ITIL® V3 Foundation сертификата е да докаже, че кандидатът е придобил знания за терминологията на ITIL, структурата на ITIL и основните концепции и е разбрал основните принципи на ITIL практиките за управление на услуги.

Сертификатът не упълномощава носителите му да прилагат ITIL практиките за управление на услуги без по-нататъшно ръководство.

След успешно приключване на обучение и изпит, кандидатите могат да очакват, че ще са придобили знания и разбиране за:

 • Service Management as a practice (Comprehension)
 • Service Lifecycle (Comprehension)
 • Key Principles and Models (Comprehension)
 • Generic Concepts (Awareness)
 • Selected Processes (Awareness)
 • Selected Roles (Awareness)
 • Selected Functions (Awareness)
 • Technology and Architecture (Awareness)
 • ITIL Qualifications Scheme (Awareness)

Целевата аудитория за сертификата включва:

 • Специалисти, които имат нужда от основни познания за ITIL и как ITIL може да бъде използван, за да подобри управлението на ИТ услуги в дадена организация
 • ИТ професионалисти, които работят в организация, възприели ITIL, и които трябват да бъдат информирани и са допринасят за подобряването на услугите

Изпитът за Foundation Level използва първо и второ ниво на таксономията на Блум и тества способностите на кандидатите за разбиране и обясняване на основни концепции, както и разбирането им относно основите на ITIL практиките.

Детайли за изпита за ITIL v3 Foundation Level:

Кредити: 2

Препоръки за самоподготовка: няма

Продължителност на курс за обучение: 16.25 часа обучение, включително подготовка за изпит. Обучението се провежда от Approved Training Organization или акредитиран еквивалент през онлайн доставчик за обучение

Формат на изпит: multiple choice, 40 въпроса

Продължителност на изпита: 60 минути. За не-англоезични до 75 минути, позволено е използването на двуезичен речник от английски език

Необходими условия за явяване на изпит: акредитираното обучение е препоръчително, но не е задължително

Ползване на учебник по време на изпита: не

Минимум точки за получаване на сертификат: 65%

Метод на оценяване: всеки въпрос съдържа само един верен отговор

Доставка на изпит: онлайн базиран, през Prometric или през Ню Харайзънс

Източник: ITIL® Service Management Practices V3 Qualification Guidance –http://www.itsmfi.org/files/ITILSMPV3QS%20rev1.pdf

dimitar (at) newhorizons.bg
София, 15 юли 2010 г.

* * *
• Акредитираните ITIL® курсове се доставят чрез itSM Solutions LLC, акредитиран партньор за обучения на CSME.
• ITIL® е регистрирана търговска марка на Cabinet Office.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *