IP Archive

Прогноза за трафика на видео приложения в мрежата 2009 – 2014: Cisco Visual Index (VNI)

Хиперсвързаността (Hyperconnectivity) е фактор, които ще влияе осезаемо върху обема на трафика в IP мрежата. През последните години стана ясно, че видео приложенията често биват използвани успоредно с
Повече

IPv6: възможни последствия и сценарии за корпоративните мрежи в краткосрочен план (до 2015 г.)

Целта ни е да преразкажем накратко препоръки от Cisco Systems за включване на IPv6 адресацията в дизайна, планирането и управлението на мрежи в краткосрочен план (3 до 5
Повече