Гинка Илиева Archive

PMBOK® Guide 5th Edition: Най-важните промени в „библията“ за ръководители на проекти

Излизането на новото, пето издание на Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) е важен момент за професионалистите, ангажирани в сферата на управление на проекти. За основните промени
Повече