Промени в сертификационния изпит за Project Management Professional (PMP) от 31 август 2011

Планираните от края на 2010 г. промени в сертификационния изпит за Project Management Professional (PMP)® влизат в сила от 31 август 2011 г.

Актуализацията на изпита е резултат от т.н. Role Delineation Study (RDS) на PMI – проучване, което се провежда на всеки пет до седем години и има за цел да гарантира, че PMP сертификатът отговаря на съвременните практики в управлението на проекти, развива се в съответствие с актуалните потребности на професията и отговаря на акредитацията на PMP по ISO 17024.
Последното проучване е направено сред над 3,000 PMP акредитирани ръководители на проекти от 97 страни, като са обхванати всички основни сектори и организационни нива. Участниците са средно с 11 години опит като ръководители на проекти, като прекарват около 78% от работното си време върху задачи, свързани с управлението на проекти, и са ръководили средно 4 проекта в последните 12 месеца. Чрез RDS PMI гарантира, че PMP изпитът продължава да оценява най-съществените и актуални елементи от рабoтата на ръководителите на проекти.

Следните промени ще окажат влияние върху всички кандидати, които полагат сертификационен изпит за Project Management Professional (PMP) на и след 31 август 2011 г.:

Промени в съдържанието на изпита
– Приблизително 30% от съдържанието на PMP сертификационния изпит ще бъде променено.
– Променен ще бъде начинът, по който се тестват определени области. Например, частта, засягаща професионалната и социална отговорност (домейн 6), ще се съдържа във всички останали домейни и няма повече да бъде обособена в самостоятелен домейн.
– Съотношението на броя въпроси от всеки домейн, включени в изпита, ще бъде както следва:
1. Initiating the Project – 13%
2. Planning the Project – 24%
3. Executing the Project – 30%
4. Monitoring and Controlling the Project – 25%
5. Closing the Project – 8%
– Промени, свързани с отстраняване на несъответствия в терминологията, ще има в домейн 2/Task 10 и домейн 3/Task 5.
– Промените са отразени в актуализирания PMP Examination Content Outline.

Получаване на резултатите
От 31 август изпитните резултати няма да бъдат достъпни за кандидадите веднага след приключване на изпита, а ще бъдат изпращани по имейл от 4 до 6 седмици след полагането на изпита. Неудобството е временно и веднага щом валидират новата изпитна структура, PMI обещават да възстановят практиката за незабавна достъпност на резултатите в тест центровете.

Апликационна форма
Формата за кандидатстване за допускане до изпит също ще бъде актуализирана съобразно установените от RDS промени в ролята на ръководителите на проекти.
– От 31 август от кандидатите ще се изисква да проследяват и отчитат часовете опит, които имат за всеки домейн, вместо за всяка отделна задача.
– Информацията на кандидатите, които са започнали да попълват формуляра преди 31 август, ще бъде запазена и пренесена в новия формат.

БЕЗ промяна:
– Изискванията за обучение и опит, необходими за допускане на кандидатите до явяване на PMP сертификационния изпит, остават без промяна.
– Няма промени в PMBOK Guide, които да са свързани с актуализациите на PMP изпита. На кандидатите се препоръчва да използват за подготовката си PMBOK Guide 4th Edition, както и други актуални заглавия.
– Форматът на провеждане на изпита също остава непроменен – компютърно базиран, с 200 multiple-choice въпроса. Времето за полагане на изпита е 4 часа.

За допълнителна информация посетете:
Updates to the Project Management Professional (PMP) Certification Exam
PMP Examination Content Online (по-рано публикуван като PMP Examination Specification)
Често задвани въпроси: FAQs
Съвети за подготовка за обновения изпит: PMP Exam Prep

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *