Office – Access

Заключване с парола на Microsoft Office документи

Всяка организация притежава документи с чувствителна информация, като официални документи, файлове с бази данни, планове за бъдеща бизнес дейност, договор с нов партньор и т.н. Основната защита, която повечет
Повече

Как да въвеждаме данни от падащ списък в Microsoft Access? (Продължение)

В предишна статия описах начина, по който се създава падащ списък за въвеждане на стойности в поле от таблица. Този начин има едно неудобство – списъкът от стойности
Повече

Как да въвеждаме данни от падащ списък (ComboBox) в таблица на Microsoft Access?

Въвеждането на данни от предварително създаден списък в Access би довело до намаляване на грешките от правопис, оптимизиране на работния процес и повишаване на работоспособността.    Microsoft Access притежава
Повече