Лилия Николова – MOS Master, MCT, CCNA. Много често, когато създаваме документи в Word, за по-лесно навигиране включваме в началото или в края на документа съдържание, сочещо на