Windows Azure предоставя интернет хостинг среда, поддържана от географски разпръсната Content Delivery Network (за Европа: Дъблин, Лондон, Стокхолм, Амстердам, Париж, Цюрих и Виена). Хостинг средата предоставя runtime execution