New Horizons Computer Learning Centers подписа договор с Arrow Electronics Inc., в ролята му на IBM Global Training Provider, за провеждането на оторизирани IBM обучения в мрежата от