Хиперсвързаността (Hyperconnectivity) е фактор, които ще влияе осезаемо върху обема на трафика в IP мрежата. През последните години стана ясно, че видео приложенията често биват използвани успоредно с