Стоян Жеков Archive

2011: Промени в ISO20000-1

На 15 Април 2011 г. международната организация за стандартизация (ISO) публикува обновения стандарт „Управление на услуги” ISO/IEC 20000-1:2011(E). В тази версия на стандарта са направени значителни промени в
Повече