SQL Server 2008r2 Archive

Microsoft SQL Server2008 R2: StreamInsight – CEP (Complex Event Processing) технологията на Microsoft – семинар на 14 oктомври 2010 г.

Microsoft SQL server 2008 R2 е вече реалност и предизвикателство за всеки. С R2 Microsoft реализира множество високотехнологични концепции за работата с данни и подходи за решаване на
Повече