SQL Azure Archive

Камен Ангелов: Знанията на ИТ специалиста трябва да се увеличават по закона на Мур.

Не позволявайте снимката да ви заблуди. Камен далеч не е така примерен, както изглежда. Представете си човек с бърза мисъл и устремен ход, трудно издържащ без цигарен дим
Повече