Преглед на Microsoft SQL Azure за неспециалисти

Физическата инфраструктура на облака на Microsoft, Azure, включва официално шест дейта център локации:  Чикаго, Сан Антонио, Дъблин, Амстердам, Хонг Конг и Сингапур. Във всеки от дейта центровете са разположени контейнери, устойчиви на атмосферни условия. Всички контейнери са произведени от Хюлет Пакард. Вътрешността на контейнера на практика съдържа ракове със сървъри. Когато работите с Azure, следва да вземете под внимание локацията на клиентите ви спрямо локациите на дейта центровете, за да минимизирате евентуални закъснения (load latency). В следващите редове ще представим накратко общите функционалности на SQL Azure. Повече информация ще намерите на портала на SQL Azure.

Microsoft® SQL Azure™ Database

Microsoft® SQL Azure™ Database е виртуализирана услуга, стъпваща върху релационни бази данни (cloud-based relational database service – RDBMS). SQL Azure е изградена върху технологии на SQL сървър. SQL Azure е мащабируема, леснодостъпна база данни, хоствана от Майкрософт в облака (cloud). SQL Azure улеснява имплементацията и подсигуряването на множество бази данни. За разработчиците на код няма да е необходимо да инсталират и да управляват софтуер, тъй като тези дейности ще бъдат поети от Майкрософт под формата на Platform as a service (PAAS). High availability и fault tolerance функционалностите са вградени и не изискват физическа администрация.

SQL Azure работи със същите развойни средства, които се ползват и при локалните бази данни. Клиентите на SQL Azure ще могат да ползват и T-SQL развойни средства.

Ползите от SQL Azure включват: отпада необходимостта от физическа администрация и поддръжка; вградени High availability и Fault tolerance функционалности; улеснена имплементация и подсигуряване на множество бази данни; мащабируемост на базите данни в зависимост от нуждите на организацията; интеграция със SQL Server и средства за развойна дейност Visual Studio; поддръжка за разпознаваемите релационни модели на T-SQL; гъвкаво ценообразуване.

Функционалностите на платформата включват:

 • Създаване, достъп до и работа с tables, views, indexes, roles, stored procedures, triggers, и functions
 • Изпълняване на сложни queries и joins измежду множество таблици
 • Insert, Update, and Delete
 • Constraints
 • Transactions
 • Temp tables
 • Основни функции (aggregates, math, string, date/time)
 • Подраздел на съществуващи вградени SQL Server процедури и system views
 • Поддръжка за проследяване на метрики в реално време и с цел анализ да даден времеви период

Чрез SQL Azure ще можете да: достигнете нови пазарни ниши бързо и ефективно чрез приложения Software-as-a-Service (SaaS); изградите уеб апликации и ентърпрайз апликации по поръчка с помощта на мащабируемите възможности на базата данни; рационализирате и опростите ресурсите чрез консолидиране на съществуващите бази данни в облака и бързо да имплементирате и обезпечите нови бази от данни; разработите решения, предоставящи анализ на бизнес продуктивността и бизнес процесите чрез интеграция на съществуващи хранилища от данни и съществуващи инструменти за анализ.

SQL Azure поддържа развойна дейност върху ADO.NET data access, има вграден ODBC и поддържа PHP.

Microsoft® SQL Azure Data Sync CTP

Microsoft® SQL Azure Data Sync CTP е услуга за синхронизиране на данни, базирана в облака на Майкрософт. SQL Azure Data Sync е изградена върху технологията Microsoft Sync Framework. SQL Azure Data Sync предоставя възможности за двупосочна синхронизация и управление на данни. Чрез SQL Azure Data Sync множество SQL Azure бази данни, в различни дейта центрове, могат да бъдат споделени.

Чрез SQL Azure Data Sync CTP1 ще можете да: синхронизирате данни между SQL Azure бази данни, разположени в един дейта център; да мащабирате достъпа до данните в зависимост от скоковете в потреблението и търсенето; синхронизирате данни между SQL Azure бази данни, разположени в различни дейта центрове; да разширите достъпа до данни и да предоставите международен достъп до данните.

Чрез SQL Azure Data Sync CTP2 ще можете да: синхронизирате SQL Azure с вашите локални инсталации от бази данни; да вградите съществуващите данни на организацията в облака вместо да замествате едното с другото; прехвърлите информация към облака поетапно, запазвайки по този начин вече направените инвестиции в инфраструктура; осъществите нови сценарии, включващи инфраструктурата на организацията и облака.

Функционалностите на SQL Azure Data Sync CTP включват:

 • Мащабируемост на услугата в зависимост от изискванията към ресурсите
 • Лесно конфигуриране на процеса по синхронизация (No-Code Sync Configuration)
 • Регулиране на интензитета на синхронизация (колко често се извършва синхронизация)
 • Засичане и разрешаване на конфликтни случай, при които едни и същи данни се разменят едновременно в множество локации
 • Logging and Monitoring: функционалности за следене на данни и наблюдение на възможни проблемни ситуации
 • Data sub-setting: контрол на таблици за синхронизация между SQL Azure бази данни.

Microsoft SQL Azure Reporting

Чрез SQL Azure Reporting ще можете да разработвате оперативните си доклади в облака. SQL Azure Reporting стъпва върху познати средства за разработка на доклади и ще премахне необходимостта да поддържате и управлявате отделна инфраструктура за изготвяне на доклади. Клиентите ви ще могат лесно да достъпват вашите доклади през портала на Windows SQL Azure, през уеб браузър или през вашите приложения.

Функционалността на SQL Azure Reporting включва експорт към множество популярни формати, включително Excel, Word, HTML, PDF, XML, CSV и ATOM. Чрез Business Intelligence Design Studio (BIDS) ще можете да създавате доклади с включени карти, диаграми и други средства за визуализация на данни.

Източници:

http://www.microsoft.com/en-us/sqlazure/default.aspx

http://www.mscareerconference.com/

София, 17.12.2010 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *