От 1 септември 2010 г. Sun сертификацията ще бъде напълно интегрирана в сертификационната програма на Oracle. Всички Java, Oracle Solaris, MySQL,Oracle Solaris Cluster и Open Office сертификати ще