В отговор на получените многобройни обратни връзки, Microsoft предоставиха безплатен инструмент, с чиято помощ е възможно централизирано откриване и импортване на .PST файлове в пощата на потребителя. Exchange