Prometric Archive

Курсове и Сертификация

Ню Хърайзънс България е организация, която упражнява два основни типа дейности – обучение и сертификация. За хората, които познават този бизнес е ясно, че горепосочената двойнственост е естествено явление. Най-нормалното
Повече