презентация Archive

По-добри презентации, част 2: Tехники за ефективно създаване и презентиране

Не са рядкост презентациите, в които презентаторът натиска Escape, за да потърси слайда си или изобщо не включва режима на цял екран за по-бърз достъп при нелинейна последователност
Повече

Как да добавим бележки в PowerPoint презентация, които да виждаме само ние?

Често по време на презентиране, ни се налага да използваме помощни бележки. В повечето случаи те представляват лист, от който четем. Това не прави добро впечатление пред аудиторията
Повече