Как измерваме ефективност? Брой удовлетворени клиенти? Възходяща крива на печалбата? Увеличаващо се количество на бизнес контрагентите? Спокойно, няма единствен правилен отговор. Просто съществуват различни методики, които наблягат на