Само този, който не работи с мобилен компютър не е изпадал в остра нужда да презареди батерията. Понякога дори вдигаме адреналина, когато любимата ни операционна система неумолимо съобщава,