Знаете ли, че в световен план, 55% от ИТ мениджърите твърдят, че при подбора на кадри отчитат кой кандидат е сертифициран? Най-вероятно подобни стойности могат да се наблюдават