Кристиян Шиндлер Archive

Кристиaн Шиндлер: „Насърчавам хората да не ползват Интернет при всеки проблем – всички отговори са в системата“

Кристиан Шиндлер е един от едва 37-те сертифицирани Microsoft Exchange Architects (MCA 2003) в света и един от 119-те сертифицирани Microsoft Exchange Masters (MCM 2007) в глобален план.
Повече